NED    FRA    ENG    DEU
 
Philippe CARSAU

Studies

Afgestudeerd aan de Universiteit van Brussel

Specialisaties

 • Strafrecht
 • Immigratierecht
 • Familiaal Recht

Contact

Rechtstreeks nummer: +32(0)3.257.10.99
e-mail: philippe.carsau@ncd-law.be

Philippe CARSAU
Benjamin DE ROECK

Mr. De Roeck begeleidt ondernemingen (kmo’s) inzake alle kwesties van handelsrechtelijke aard (contracten, overdracht handelszaak, overdracht aandelen, due diligence, gerechtelijke procedures etc.).

Daarnaast is Mr. De Roeck ook vertrouwenspersoon voor vele particulieren inzake problemen van privaatrechtelijke aard.

Tot slot heeft Mr. De Roeck erg veel expertise in verzekeringsrecht (verkeer, bouwaangelegenheden etc..).

Studies

 • Master in Recht (KUL)
 • Université Robert Schuman Strasbourg 1995-1996
 • Advocaat (partner) bij NCD-Law sinds 1996

Specialisaties

 • Handelsrecht
 • Koop/Verkoop, Huur, …
 • Familierecht (echtscheidingen, vereffening/verdeling)
 • Verzekeringsrecht (verkeer, bouw, burgerlijke aansprakelijkheid)

Talen

Nederlands, Engels, Frans & Duits

Contact

Rechtstreeks nummer: +32(0)3.237.91.55
e-mail: benjamin.deroeck@ncd-law.be

Benjamin DE ROECK
Catherine BAERT

Studies

Afgestudeerd aan de KUL

Specialisaties

 • Verzekeringsrecht
 • Aansprakelijkheidsrecht
 • Familie- en jeugdrecht
 • Verbintenissenrecht
 • Letselschade

Contact

Rechtstreeks nummer: +32(0)3.257.10.99
e-mail: catherine.baert@ncd-law.be

Catherine BAERT
Kristof BOSSUYT

Kristof Bossuyt behaalde zijn diploma rechten aan de UA in 2002, waarna hij startte aan de Balie te Antwerpen. In de periode 2003-2009 was hij werkzaam op het Fed. niveau op het kabinet van de Vice-Premier en Min. van Binnenl. zaken, Asiel- en Vreemdelingenbeleid en op het Vl. niveau op het kabinet van de Minister-President en op het kabinet van de Min. bevoegd voor Binnenl. Bestuur, Wonen, Stedenbeleid en Inburgering.

Sedert  2006 Districtsraadslid van Wilrijk, sedert 2013 Districtsburgemeester. In 2007 werd hij o.m. actief als bestuurder van de RvB (ondervoorzitter 2007-2013) van de intercommunale Integan (netwerkbedrijf voor kabelcommunicatie), in 2013 als bestuurder en eerste ondervoorzitter van de intercommunale ISVAG (afvalverwerking). 

Van 01.01.2010 was K. Bossuyt actief bij Lawcity.be / Selexi.be / Strada Legale (steeds bij de eerdere mede stichter-vennoten van het voormeld advocatenkantoor lawcity.be. 

Sedert 01.01.2018 heeft K. Bossuyt echter een associatie opgestart met onder meer als Partners Benjamin De Roeck en Roel Coveliers, ... 

K. Bossuyt houdt zich vnl. bezig met bouwrecht- en vastgoeddossiers, met een klemtoon op privaatrechtelijk bouwrecht (architecten, opdrachtgevers en aannemers), stedenbouwkundige problematiek (vergunningen, ..), projectontwikkeling, … 

Ook diverse dossiers i.v.m. aansprakelijkheid- en verzekeringsrecht, handelsrecht,  …  worden door hem (persoonlijk) behandeld.

In alles tracht hij cliënten zo efficiënt mogelijk bij te staan in gerechtelijke procedures (én waar mogelijk probeert hij deze juist te voorkomen en/of te komen tot een minnelijke regeling), expertises, adviezen, onderhandelingen en dergelijke meer.

K. Bossuyt probeert steeds naar een zo efficiënt mogelijke en op maat gemaakte oplossing voor de cliënt te zoeken én te vinden !

Specialisaties

 • bouw- en vastgoedrecht
 • aansprakelijkheid- en verzekeringsrecht
 • handels- en economisch recht
 • burgerlijk recht

Contact

Rechtstreeks nummer: +32(0)3.222.90.00
e-mail: kristof.bossuyt@ncd-law.be

Kristof Bossuyt
Tim SALEMBIER

Mter. Tim Salembier behaalde in 2013 zijn Master in de Rechten aan de Universiteit Gent met als Masterproef "De aansprakelijkheid van de architect in het kader van een vennootschap".

In datzelfde jaar sloot Mter. Tim Salembier zich aan bij de Antwerpse Balie. Reeds vanaf zijn stage behandelt Mter. Tim Salembier dossiers inzake onderstaande specialisaties.

In 2017 behaalde Mter. Tim Salembier het certificaat "Cassatieprocedure in Strafzaken".

Sedert oktober 2018 is Mter. Tim Salembier eveneens lid van de Balie te Dendermonde en houdt hij bijkantoor te Tielrode met als doel de bereikbaarheid voor de cliënt te optimaliseren en een flexibelere service te verlenen.

Mter. Tim Salembier tracht zijn cliënten door een persoonlijke aanpak zo efficiënt en goed mogelijk bij te staan.

Specialisaties

 • Ondernemingsrecht (algemeen handelsrecht, vennootschapsrecht, aannemings- en bouwrecht, …)
 • Verzekeringsrecht (verkeer, bouw, burgerlijke aansprakelijkheid,…)
 • Koop/verkoop, huur, …
 • Strafrecht

Contact

Rechtstreeks nummer: +32(0)3.222.90.00
e-mail: tim.salembier@ncd-law.be

Tim Salembier
Nesrin COSKUN

Nesrin COSKUN studeerde aan de Universiteit van Antwerpen en aan de Vrije Universiteit van Brussel.

Sinds 2007 is zij advocaat aan de balie van Antwerpen. Na het einde van haar succesvolle stage bij advocatenkantoor Elegis Antwerpen heeft ze haar eigen kantoor opgericht.

Zij is sinds 2013 juridisch adviseur van het Turks Consulaat Generaal te Antwerpen. Sinds 2017 maakt ze deel uit van NCD law en verleent ze diensten zowel aan KMOís als aan particulieren.

Zij is gekend voor haar flexibele en kwaliteitsvolle dienstverlening. Zij garandeert een correcte juridische analyse van het dossier en een oprechte visie over de slaagkansen van een eventuele procedure. Bedrijven mogen bovendien rekenen op een snelle en accurate adviesverlening en bijstand.

Specialisaties

 • Contractenrecht (verkoop/algemene voorwaarden/ invorderingen)
 • Arbeidsrecht (aanwerving /beŽindigen van tewerkstelling/arbeids- en beroepskaarten)
 • Sociaal (straf) recht (inbreuken op de sociale wetgeving)
 • Handelsrecht (distributieovereenkomsten)
 • Huurwetgeving (handelshuur en woninghuur)
 • Familierecht (echtscheiding, onderhoudsgelden, vereffening en verdeling)
 • Verkeersrecht (verkeersovertredingen/ verkeersongeval)

Contact

Rechtstreeks nummer: +32(0)3.222.90.00
e-mail: nesrin.coskun@ncd-law.be

Nesrin Coskun
webdesign
 
Law Firm Antwerp Belgium